Aktualności

Inżynier ds anten

Data:

Stanowisko: inżynier ds anten kadra badawcza planowana do zatrudnienia w związku z realizacją projektu (osoba nowozatrudniona do działu B+R) zatrudnienie nastąpi w okresie realizacji projektu i zostanie utrzymane po jego zakończeniu. Planowana forma zatrudnienia – umowa o pracę, wymiar zaangażowania: … Kontynuuj