Inżynier ds anten

Stanowisko: inżynier ds anten

 • kadra badawcza planowana do zatrudnienia w związku z realizacją projektu (osoba nowozatrudniona do działu B+R)
 • zatrudnienie nastąpi w okresie realizacji projektu i zostanie utrzymane po jego zakończeniu.

Planowana forma zatrudnienia – umowa o pracę,

 • wymiar zaangażowania: 1/2 etatu.

Opis stanowiska pracy:

 • opracowywanie nowych koncepcji anten, tworzenie i rozwój produktów lub ich części, w tym opracowywanie i proponowanie rozwiązań technicznych anten stanowiących przedmiot kolejnych etapów projektu;
 • optymalizacja istniejących i nowych prototypów anten, wprowadzanie poprawek i iteracji projektów anten;
 • prowadzenie symulacji komputerowych i numerycznych analiz elektromagnetycznych układów antenowych;
 • prowadzenie pomiarów parametrów polowych i obwodowych prototypów oraz innych prac eksperymentalnych z udziałem prototypów anten;
 • redagowanie raportów technicznych, publikacji i innych dokumentów zgodnie z harmonogramem projektu

Wymagania przy rekrutacji:

 • wykształcenie wyższe (telekomunikacja, elektronika lub pokrewne – co najmniej mgr inż.),
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w projektowaniu anten, układów antenowych i/lub układów
  wysokiej częstotliwości,
 • znajomość podstawowych parametrów anten i układów antenowych,
 • znajomość podstawowych technik analizy i pomiarów anten i pasywnych układów wysokiej częstotliwości,
 • znajomość podstawowych narzędzi do projektowania i analizy anten i układów wysokiej częstotliwości,
 • znajomość języka angielskiego w biegłym, język hiszpański będzie dodatkowym atutem

Nowo zatrudniony pracownik zostanie wybrany w drodze ogólnodostępnej rekrutacji realizowanej w dwóch etapach:

Etap 1

 • polegający na nadesłaniu życiorysu (CV) wraz z listem motywacyjnym
 • w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w portalach internetowych z ofertami pracy
  oraz na stronie internetowej firmy IT ELITE.

Etap 2

 • polegający na bezpośredniej rozmowie z kierownictwem firmy IT ELITE, podczas której kandydat/ka będzie mógł/a
  w sposób szczegółowy zaprezentować swoją osobę.