Projekty UE

PROJEKT BADAWCZO – ROZWOJOWY DOFINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WD 2014-2020

 

IT ELITE Radosław Tyc realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Innowacyjne technologie antenowe na potrzeby zastosowań w nowoczesnych sieciach mobilnych i bezprzewodowych oraz łączach bezzałogowych obiektów latających”.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo rozwojowej firmy IT ELITE poprzez zwiększenie intensywności prac rozwojowych celem uzyskania nowych produktów. Ma to przyczynić się do rozwoju firmy, także w zakresie innowacyjności.

Przedmiotem projektu jest rozwinięcie działalności B+R firmy IT ELITE poprzez m.in. opracowanie 4 prototypów anten do zastosowań bezprzewodowych przesyłów danych. Projekt będzie polegał na prowadzeniu badań B+R umożliwiających stworzenie następujących nowych prototypów produktów o wysokim potencjale wykorzystania komercyjnego w Polsce i w krajach UE:

  • 1) produkt nr 1 – antena typu HORN,
  • 2) produkt nr 2 – antena dla obiektów latających bezzałogowych (Antena UAV),
  • 3) produkt nr 3 – antena dla zastosowań 5G,
  • 4) produkt nr 4 – maszyna do wytwarzania masztów antenowych (antena słupowa).

Wprowadzenie innowacji produktowych w zakresie wyżej wskazanych 4 produktów produktu będzie realizowane poprzez prowadzone prace przemysłowe i rozwojowe w podziale na 4 etapy.

Całkowita wartość Projektu: 2.055.093,57 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 1.528.384,21 PLN.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.